Hymny państwowe, ich historie, zagadki, ciekawostki. Zapraszam


Hymny: Wielka Brytania

Imperium brytyjskie było największym „państwem” w historii świata. W swoich terytoriach, dominiach, koloniach i placówkach handlowych skupiało jedną czwartą populacji ziemi. Terytorialnie podobnie,zajmowało około 35,8 mln km² powierzchni i „słońce nigdy nad nim nie zachodziło”. Przez ponad sto lat było supermocarstwem, któremu nikt nie mógł się przeciwstawić. Pozostałości po tym gigancie zauważyć można na całym świecie, w kulturze, sztuce, języku. Hymny również o tym mówią.

Współczesna Wspólnota Narodów skupia niepodległe państwa, które dawniej tworzyły imperium brytyjskie. Jedną z cech, wskazujących na to pochodzenie jest zachowanie królowej brytyjskiej jako głowy państwa, ustroju monarchii konstytucyjnej oraz hymnu królewskiego „God save the Queen”. Krajami, które posługują się tym hymnem są np. Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Równolegle posiadają one również swoje własne hymny narodowe

  • Kanada „O, Canada”
  • Autralia „Naprzód piękna Australio”
  • Nowa Zelandia „God Defend New Zealand”
  • Jamajka „Jamaica, Land We Love”


Anglia

Anglia, jako kraj matczyny Imperium Brytyjskiego, za swój hymn obrała „God save the Queen”. Problem pojawia się, gdy występuje ona na spotkaniach państw należących do Wspólnoty Narodów. Na potrzeby takich wydarzeń (jak np. Olimpiada Wspólnoty Narodów) odgrywany jest „zapasowy” hymn angielski – „Land of Hope and Glory”.

Co się tyczy samego „God save the Queen”. Pierwsze wykonanie odbyło się w  1745 roku, gdy panował Jerzy II Hanowerski i znane jest jako „God save the King”.

Jest to utwór dopasowujący się do aktualnie panującej głowy. W zależności od tego, czy jest to kobieta czy mężczyzna zmieniają się odniesienia królowa / król oraz niektóre zwrotki

To sing with heart and voice                 With heart and voice to sing
God save the Queen.                                God save the King

Hymn Wielkiej Brytanii stał się również inspiracją dla innych państw i tak linię melodyczną „God save the Queen” odnaleźć można w hymnie Rzeszy Niemieckiej (1871-1918) oraz Liechtensteinu.

Jak i również wielu innych swobodnych interpretacji

  

Stany Zjednoczone

Historia „Gwieździstego sztandaru” hymnu Stanów Zjednoczonych sięga roku 1814 i wojny brytyjsko-amerykańskiej. Miasto i port Baltimore były bardzo ważnym punktem wojskowym i gospodarczym amerykanów. Mieściła się tam baza ich marynarki, stocznia oraz było to miejsce wysyłki towarów do Europy. Utrata tego miasta byłaby potężnym ciosem w to dość młode państwo. Brytyjczycy zaś chcieli zdobyć towary czekające na załadunek. Dodatkowym powodem ataku na miasto było rychłe zwodowanie USS „Java”. Była to fregata uzbrojona w 44 działa. Ta moc ogniowa w połączeniu ze statkami uwięzionymi w porcie mogła przełamać brytyjską blokadę. 11 września rozpoczął się szturm na fort McHenry. Atakujących wspierała artyleria z pobliskich okrętów. Podczas bitwy nad fortem powiewały ogromne gwiazdy i pasy (potoczna nazwa sztandaru USA).

5 września 1814 roku prawnik Francis Scott Key wraz z towarzyszami spotkał się z oficerami brytyjskimi na pokładzie jednego z blokujących port okrętów. Celem ich misji było doprowadzenie do uwolnienia jeńców. Wraz z rozpoczęciem ataku na fort McHenry zostali oni zatrzymani na pokładzie do momentu rozstrzygnięcia bitwy. Wczesnym rankiem 14 września, Key spojrzał na sylwetkę fortu. Sami brytyjczycy wystrzelili w stronę fortyfikacji, łącznie, około 1300-1500 pocisków. Fort nie został zdobyty, ale skutki ataku były widoczne. Nad fortem nadal powiewał sztandar, solidnie naznaczony śladami bitwy. Prawnik mając w pamięci ten widok spisał tego samego dnia wiersz, zaczynający się od słów ” Oh, say, can you see”. Dzień później rozdawano go na ulicach Baltimore pod tytułem „Obrona Fortu McHenry”.

120 lat później, 3 marca 1931 roku Kongres Stanów Zjednoczonych ustanowił jego wiersz hymnem narodowym.


 Przeczytaj również: Czemu banan tak się nazywa, kim był Oscar a kim Pulitzer. Co starożytni mają wspólnego z plombami – Ciekawostki 1


Hymny przed meczem – Super Bowl XXV (1991, Tampa)

Jedno z najsłynniejszych wystąpień Whitney Houston, odśpiewanie hymnu USA na chwilę przed rozpoczęciem jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu amerykanów – Super Bowl. Po atakach z 11 września 2001 roku, Whitney wydała singiel „The Star-Spangled Banner”. Utwór wszedł do top 10 muzycznych hitów Billboardu.

Nuestro Himno

W 2006 roku powstała hiszpańskojęzyczna wersja Gwieździstego Sztandaru – „Nuestro Himno” (hiszp „Nasz hymn”). Miał się on stać utworem przewodnim około 9 milionów nielegalnych latynoskich imigrantów. Spotkało się to jednak ze zdecydowanym sprzeciwem rodowitych amerykanów, ówczesnego prezydenta Georga Busha oraz wielu środowisk latynoskich. Póki co, hymn w wersji angielskojęzycznej został obroniony.

Chiny

Wraz z nastaniem Chińskiej Republiki Ludowej zrodziła się potrzeba wprowadzenia nowego, odpowiedniego hymnu państwowego. W roku 1949 ogłoszono konkurs na nową pieśń. W trzy miesiące spłynęło …. 6926 propozycji. Zwyciężył „Marsz Ochotników” autorstwa Tian Hana. Sam autor nie cieszył się zbyt długo z tego zaszczytu. W Podczas Rewolucji Kulturalnej został on aresztowany a jego dzieła, w tym hymn trafiły na listę dzieł zakazanych. Autor zmarł w więzieniu w 1968 roku. Zrehabilitowano go w 1978, pośmiertnie. Utwór „Marsz Ochotników” również powrócił do łask i odzyskał status hymnu narodowego.

Wcześniejszy hymn Chińskiej Republiki „Trzy zasady ludowe” (nacjonalizm, demokracja, kraj) został odrzucony na kontynencie. Obowiązuje on na Tajwanie, gdzie uciekł rząd republiki. Z racji nieusankcjonowanej pozycji Tajwanu na arenie międzynarodowej, hymn nie jest wykonywany poza granicami. W Chińskiej Republice Ludowej jest zakazany.


 Przeczytaj również: gdzie jest pomnik lewatywy? Kto stawia rzeźby kaloryferów, w którym mieście w budynku można zobaczyć kamiennego łososia? Pomniki – ciekawostki.


Hymn wszechsłowiański

W 1834 roku Samuel Tomaszik napisał hymn Wszechsłowiański „Hej Słowianie”. Melodycznie wzorowany na Mazurku Dąbrowskiego (który w tamtym okresie był bardzo chwytliwym utworem, dość znanym, szczególnie w kręgu Słowian). W okresie Wiosny Ludów został uznany hymnem wszystkich osób pochodzenia słowiańskiego, niezależnie od narodowości. W okresie budzenia się świadomości narodowej, przynależności etnicznej była to dość popularna wizja. Podczas II Wojny Światowej był to hymn Słowacji, po 1945 Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii a następnie po 1992, Jugosławii. Po rozpadzie w 2003, spadkobiercami zostały dwa państwa, Serbia i Czarnogóra.

Hej, Słowianie, jeszcze nasza
Słowian mowa żyje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.

Żyje, żyje duch słowiański,
i żyć będzie wiecznie,
Gromy, piekło – złości waszej
ujdziem my bezpiecznie!

Mowę naszą ukochaną,
Bóg nam zwierzył w darze.
Wydrzeć nam ją – nikt na świecie
tego nie dokaże.

Ilu ludzi, tylu wrogów,
możem mieć na świecie,
Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,
tego Bóg nasz zmiecie!

I niechaj się ponad nami
groźna burza wzniesie,
skała pęka, dąb się łamie,
ziemia niech się trzęsie.

My stoimy stale, pewnie,
jako mury grodu.
Czarna ziemio, pochłoń tego,
kto zdrajcą narodu!


 Przeczytaj również: Czemu pokazujemy środkowy palec a nasi żołnierze salutują tylko dwom Historia gestów.


Polska

„Hymn Legionów Polskich we Włoszech”, tak brzmi oryginalna nazwa naszego hymnu narodowego. Słowa napisał Józef Rufin Wybicki, polityk, prawnik, pisarz, poeta a dodatkowo współtwórca Legionów Polskich. Autora melodii nie znamy, przyjęło się podawać, że bazuje na melodiach ludowych (chociaż, mazury nie były utworami plebejskimi a szlacheckimi). Dość dobrze wiemy, kiedy powstał nasz hymn, było to między 16 a 19 lipca 1797 roku w miejscowości Reggio nell’Emilia (niedaleko Bolonii). Stacjonował tam generał Dąbrowski wraz ze swoimi legionami. Gorące przyjęcie ze strony mieszkańców, język polski, pieśni, parady wojska – wszystko to spowodowało, że Wybicki stworzył „Hymn Legionów Polskich we Włoszech”. Pieśń bardzo spodobała się żołnierzom i szybko rozeszła się wśród emigracji. Autor, kilka tygodni później otrzymał cenną recenzję od samego Dąbrowskiego

 „Żołnierze do Twojej pieśni nabierają coraz więcej gustu i my ją sobie często nuciemy z winnym szacunkiem dla autora”
W słowach naszego hymnu znalazło się odniesienie do Włoch „Z ziemi włoskiej do polskiej” a hymn włoski, wspomina polaków „krew włoska, krew polska”. Taka kurtuazyjna wymiana.
W XIX wieku utwór szybko stał się pieśnią zakazaną. Oczywiście wiązało się to z chęcią tłamszenia przez zaborców wszelkich zrywów patriotycznych. Dziedzictwem tego są liczne przedmioty, z ukrytymi mechanizmami odgrywającymi melodię. Zbiory można oglądać w Muzeum Hymnu Narodowego w  Będominie, w rodzinnej posiadłości Wybickiego.
Hymny
Zegar gabinetowy z pozytywką wygrywającą „Mazurka Dąbrowskiego”- Hymny, linkowskaz
Po odzyskaniu niepodległości nie było dużo łatwiej. Wielkim przeciwnikiem mazurka był Naczelnik, Józef Piłsudski. Nic dziwnego, w roli hymnu widział swoją ukochaną „Pierwszą brygadę”. Podobno widząc, że przeforsowanie tej wizji będzie niemożliwe próbowano dokonać połączenia obu utworów, szczęśliwie nic z tego nie wyszło.
W czasach PRLu Bolesław Bierut zaproponował zmianę hymnu. Józef Stalin pozostawił jednak mazurka, podobno określając go „Taka ładna piosenka”.


Przeczytaj również: skąd wziął się zwyczaj prima aprilis, czemu mówimy „wyskoczył jak filip z konopii” i czemu mówimy „Włochy” – Ciekawostki 2


Aktualna treść hymnu odbiega od rękopisu Wybickiego. W samym oryginale zapisano aż sześć zwrotek, nie wykonuje się dzisiaj czwartej oraz ostatniej . Wersja bazująca na

rękopisu Wybickiego:

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
„słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany”.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

Sam rękopis pieśni niestety zaginął. Przez wiele lat należał do spadkobierców Józefa Wybickiego, rodu Rożnowskich. Gdy przenieśli się do Berlina, cenny zabytek zabrali ze sobą. Nie wiadomo, co się stało z rękopisem po drugiej wojnie światowej. Według specjalistów, przetrwał i najprawdopodobniej znajduje się na wschodzie, w Rosji.Muzeum Hymnu Narodowego w Bendominie oraz spadkobiercy cały czas prowadzą poszukiwania.
Hymny
Faksymile rękopisu Mazurka Dąbrowskiego Józefa Wybickiego – Hymny Linkowskaz

Czemu flaga amerykańska ma pasy a brytyjska krzyże. Która flaga ma trójkątny kształt oraz na jakiej widnieje noga rycerza. Historia flag na świecie, część pierwsza, zapraszam!


Zapraszam również do części drugiej – czemu w USA witano prezydenta RFN przyśpiewką ludową, dlaczego autor słów do hymnu Włoch stracił nogę oraz co takiego ciekawego jest w hymnie Litwy (o ile jest). Dodatkowo Białoruś, Francja, Ukraina.

Bibliografia:

One Reply to “Hymny”

Zostaw po sobie ślad!